Första Mötet

Startmötet skulle äga rum i Neapel, Italien i slutet av februari, men på grund av spridningen av COVID-19-viruset och för deltagarnas välbefinnande och livskraften i hela projektet avbröts mötet. Det beslutades snabbt att konvertera startmötet till täta onlinemöten (videokonferenser) så att dagordningen för kick-off-mötet kunde diskuteras som i Neapel. Av denna anledning introducerades alternativa val som delningsplattformar och kommunikationsverktyg som passade bättre för de nya behoven i projektet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *