Ο μεθοδολογικός οδηγός του EFIVOS είναι η αναβαθμισμένη μεθοδολογία του προγράμματος Νέοι Δημοσιογράφοι και μία μη-τυπική πρακτική εκπαίδευσης πάνω στο Γραμματισμό στα Μέσα και την Ενημέρωση (Media & News Literacy). Παρέχει καθοδήγηση σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς/ές λειτουργούς, συμβούλους νέων, εκπαιδευτές/τριες και επαγγελματίες από το χώρο των ΜΜΕ προκειμένου να υποστηρίξουν νεαρά άτομα προερχόμενα από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Μέσα καθώς και να τα ενθαρρύνουν και να τα εξοπλίσουν με δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν στην παραγωγή ΜΜΕ ως δημιουργοί ψηφιακών μέσων με το να διαχειρίζονται τη δική τους ηλεκτρονική εφημερίδα.

Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένας βήμα-προς-βήμα οδηγός που παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους/τις εκπαιδευτές/τριες προκειμένου να δημιουργήσουν ομάδες νέων δημοσιογράφων που διαχειρίζονται τα δικά τους ψηφιακά μέσα. Προσφέρει, επίσης, συμβουλές στους/τις εκπαιδευτές/τριες σχετικά με το πώς να διαχειριστούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ώστε να είναι σε θέση να την υποστηρίξουν και να τη βοηθήσουν να γίνει η φωνή του αύριο.

Πατήστε εδώ ή στη φωτογραφία για να ανοίξετε το εγχειρίδιο.