Το Πρόγραμμα

Encouraging and fostering inclusive values among youth
by increasing awareness and enhancing knowledge and skills requirements in a digital era

Το Efivos είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προωθεί την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και τις κοινές αξίες μεταξύ των νέων ατόμων, ευαισθητοποιώντας και ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στον εγγραμματισμό των Μέσων.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει τα νέα άτομα προερχόμενα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως ομάδες μεταναστών/τριών και εθνοτικές μειονότητες, ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας παίρνοντας τα μέσα ενημέρωσης στα χέρια τους. 

Το όνομα EFIVOS (Encouraging and Fostering Inclusive Values among youth by increasing awareness and enhancing KnOwledge and Skills requirements in a digital era) προέρχεται από την ελληνική λέξη «έφηβος» και έχει επιλεγεί ως ακρωνύμιο του έργου μας για να τονίσει και να υπενθυμίσει ποια είναι τα κύρια ωφελούμενα άτομα των δραστηριοτήτων. 

This image has an empty alt attribute; its file name is efivos_digital-1024x576.jpg

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση του προγράμματος «Νέοι Δημοσιογράφοι», το οποίο αναπτύχθηκε σε τοπικό επίπεδο στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πρόσφυγες, μετανάστες/τριες και Έλληνες/ιδες έφηβοι/ες ανέλαβαν να δημιουργήσουν και να διαχειρίζονται τη δική τους έντυπη εφημερίδα με τίτλο «Αποδημητικά Πουλιά», η οποία διανέμεται ως ένθετο με την «Εφημερίδα των Συντακτών», και το δικό τους διαδικτυακό ραδιόφωνο «Πικραλίδα».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενημερωτικό δελτίο

Το EFIVOS είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων νέων ατόμων προερχόμενων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα στα μέσα ενημέρωσης. Για μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του έργου και των δραστηριοτήτων …

Φυλλάδια

Ρίξτε μια ματιά στα φυλλάδιά μας, εδώ! EFIVOS-BROCHURE_FINALDownload FLYER-EFIVOS-FINAL_ENDownload

Ομάδες εστίασης

Στην αρχή, οι εταίροι έπρεπε να διεξάγουν ομάδες εστίασης. Οι ομάδες εστίασης αποσκοπούσαν στην επικύρωση της πρότασης της μεθοδολογίας με βάση τις πραγματικές ανάγκες κατάρτισης των νέων και την ανατροφοδότηση …

Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Νάπολη της Ιταλίας στα τέλη Φεβρουαρίου. Λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19 και για την εξασφάλιση της ευημερίας των συμμετεχόντων και …