The Project

Encouraging and fostering inclusive values among youth
by increasing awareness and enhancing knowledge and skills requirements in a digital era

Efivos-projektet är ett europeiskt program som främjar inkluderande utbildning och främjar gemensamma värderingar bland unga genom att öka medvetenheten och förbättra deras färdigheter inom mediekunskap.

Huvudsyftet med projektet är att förstärka ungdomar kommer från missgynnade bakgrunder som invandrare och etniska minoritetsgrupper att delta lika i dagens informationssamhälle genom att ta media i sina egna händer. Namnet EFIVOS (Uppmuntra och främja inkluderande värden bland ungdomar genom att öka medvetenheten och öka kunskaps- och kompetenskraven i en digital era) är det grekiska ordet för “tonåring” och har valts som akronym för vårt projekt för att lyfta fram och komma ihåg vem kommer att vara de största mottagarna av verksamheten.

Projektet syftar till att uppgradera ett projekt som heter ”Young Journalists” som utvecklades på lokal nivå i Aten, Grekland. Inom ramen för detta projekt fick tonåringflyktingar, invandrare och greker befogenhet att driva och hantera sin egen tryckta tidning som kallas “Migratory Birds” som distribuerades som ett inlägg med den grekiska tidningen “Efimerida ton Sintakton” och deras egen onlinewebb. -radio kallad “Dandelion”.

Latest News

Flygblad

Ta en titt på våra flygblad här! EFIVOS-BROCHURE_FINALLadda ner FLYER-EFIVOS-FINAL_ENLadda ner

Fokusgrupper

I början av denna fas behövde partnerna genomföra fokusgrupper. Fokusgrupperna avsåg att validera metodförslaget på grundval av ungdomarnas verkliga utbildningsbehov och ge feedback om utkastet till förslag för den struktur …

Nyhetsbrev

EFIVOS är ett Erasmus + projekt som syftar till att utveckla missgynnade ungdomars mediekunskaper. Läs vårt första nyhetsbrev för en omfattande översikt av projektet och dess aktiviteter. Ladda ner vårt …

Första Mötet

Startmötet skulle äga rum i Neapel, Italien i slutet av februari, men på grund av spridningen av COVID-19-viruset och för deltagarnas välbefinnande och livskraften i hela projektet avbröts mötet. Det …