Fokusgrupper

I början av denna fas behövde partnerna genomföra fokusgrupper. Fokusgrupperna avsåg att validera metodförslaget på grundval av ungdomarnas verkliga utbildningsbehov och ge feedback om utkastet till förslag för den struktur som ska utvecklas. Varje partner organiserade två fokusgrupper med vardera åtta deltagare: en med ungdomar från missgynnade bakgrunder och den andra med deltagande av intressenter från det digitala medieområdet (företag, icke-statliga organisationer, utbildare osv.). Resultaten från fokusgrupperna kommer att diskuteras och analyseras av alla partner och justeringar av metoden kommer att göras senare, om det behövs, enligt resultaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *