Fokusgrupper

I början av denna fas behövde partnerna genomföra fokusgrupper. Fokusgrupperna avsåg att validera metodförslaget på grundval av ungdomarnas verkliga utbildningsbehov och ge feedback om utkastet till förslag för den struktur …

Nyhetsbrev

EFIVOS är ett Erasmus + projekt som syftar till att utveckla missgynnade ungdomars mediekunskaper. Läs vårt första nyhetsbrev för en omfattande översikt av projektet och dess aktiviteter. Ladda ner vårt …

Första Mötet

Startmötet skulle äga rum i Neapel, Italien i slutet av februari, men på grund av spridningen av COVID-19-viruset och för deltagarnas välbefinnande och livskraften i hela projektet avbröts mötet. Det …