Network for Children’s Rights är en ideell organisation vars mål är att skydda barns rättigheter enligt FN: s konvention om barnets rättigheter [1989]. Vi är ett nätverk byggt på solidaritet och bemyndigat med kunskap och kultur, vilket gör det möjligt för oss att förbättra livskvaliteten för barn och erbjuda dem nöjet och känslan av prestationer som kommer som ett resultat av teaminsats och gruppinitiativ. https://ddp.gr

Action Synergy S.A. är en utbildnings-, utbildnings- och kunskapsbaserad applikationsorganisation som aktivt deltar i utvecklingen av utbildningsteknik, utbildningsmetoder och utvecklingen av utbildningskurser för e-lärande. Action Synergy S.A. har lång erfarenhet av ledning och samordning av europeiska projekt. Sedan starten 1986 har organisationen deltagit i ett stort antal EU-utbildningsprojekt. http://action.gr

Dedalus personal består av ekonomer, sociologer, psykologer, sociala aktörer, yrkesutbildare, kulturförmedlare och peer-operatörer med bevisad erfarenhet av forskning, planering och hantering av sociala tjänster. Dedalus verksamhet behandlar problem relaterade till kön, etnicitet och andra former av diskriminering, social utestängning av svaga befolkningsgrupper, våld och övergrepp. Dedalus erbjuder sina förmånstagare ett brett utbud av tjänster: information och vägledning, kulturell medling för tillgång till social- och hälsovårdstjänster, socialt skydd, skydd, rådgivning och utbildning. http://www.coopdedalus.it

Μedien + bildung.com grundades av Mediamyndigheten i Rheinland-Pfalz (LMK) i december 2006 som en ideell Ltd. Byrån beställs och finansieras huvudsakligen av dess företagsmedlem LMK och mandat av utbildningsministeriet för Rheinland-Pfalz (BM RLP). Arbetet med m + b.com härrör från statliga mediamyndigheters ansvar för skyddet av minderåriga i media. https://medienundbildung.com/

C.I.P. Citizens In Power (CIP) är en oberoende icke-vinstdrivande icke-statlig organisation som tillgodoser människors behov och krav genom deras engagemang i det sociala och medborgerliga livet, genom att samtidigt ge dem innovativt material och gratis utbildning relaterad till en mängd olika områden, såsom utbildning (inklusive utbildning online), entreprenörskap och företag, kultur, arbetsmarknad och livslångt lärande. https://www.citizensinpower.org

Mobilizing Expertise AB ett effektivt svenskt små och medelstora företag för nordiska, europeiska och internationella projekt. Våra fem viktigaste arbetsområden är: Tillhandahålla utbildning, skapa pedagogiska verktyg, mobilisera volontärer till professionalism, projektledning, främja entreprenörskap bland ungdomar och vuxna. Vårt team består av 5 experter med olika bakgrund som har arbetat inom privat och offentlig sektor. http://mexpert.se/

Inercia Digital är ett andalusiskt (spanskt) socialt företag som grundades 2010, med fokus på utbildning, innovation och praktik inom digital kompetens på europeisk nivå. Vårt uppdrag är att driva utbildning och innovation inom digital kompetens i hela Europa, för utbildningsinstitutioner såväl som yrkesverksamma, för arbetsmarknaden och alla europeiska medborgare i allmänhet. http://www.inerciadigital.com