Efivos-projektet är ett europeiskt program som främjar inkluderande utbildning och främjar gemensamma värderingar bland unga genom att öka medvetenheten och förbättra deras färdigheter inom mediekunskap.

Huvudsyftet med projektet är att förstärka ungdomar kommer från missgynnade bakgrunder som invandrare och etniska minoritetsgrupper att delta lika i dagens informationssamhälle genom att ta media i sina egna händer. Namnet EFIVOS (Uppmuntra och främja inkluderande värden bland ungdomar genom att öka medvetenheten och öka kunskaps- och kompetenskraven i en digital era) är det grekiska ordet för “tonåring” och har valts som akronym för vårt projekt för att lyfta fram och komma ihåg vem kommer att vara de största mottagarna av verksamheten.

Projektet syftar till att uppgradera ett projekt som heter ”Young Journalists” som utvecklades på lokal nivå i Aten, Grekland. Inom ramen för detta projekt fick tonåringflyktingar, invandrare och greker befogenhet att driva och hantera sin egen tryckta tidning som kallas “Migratory Birds” som distribuerades som ett inlägg med den grekiska tidningen “Efimerida ton Sintakton” och deras egen onlinewebb. -radio kallad “Dandelion”.