Νέα

Ενημερωτικό δελτίο

Το EFIVOS είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων νέων ατόμων προερχόμενων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα στα μέσα ενημέρωσης. Για μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του έργου και των δραστηριοτήτων …

Ομάδες εστίασης

Στην αρχή, οι εταίροι έπρεπε να διεξάγουν ομάδες εστίασης. Οι ομάδες εστίασης αποσκοπούσαν στην επικύρωση της πρότασης της μεθοδολογίας με βάση τις πραγματικές ανάγκες κατάρτισης των νέων και την ανατροφοδότηση …

Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Νάπολη της Ιταλίας στα τέλη Φεβρουαρίου. Λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19 και για την εξασφάλιση της ευημερίας των συμμετεχόντων και …