Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Δίκτυο) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) του ΟΗΕ. Όλοι μαζί αποτελούμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης, που χρησιμοποιεί τη δύναμη της γνώσης και του πολιτισμού για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών και να τους προσφέρει τη χαρά και τη δημιουργικότητα της ομαδικής προσπάθειας και πρωτοβουλίας. https://ddp.gr


Η Action Synergy S.A. είναι μια οργάνωση εφαρμογών εκπαίδευσης, κατάρτισης και γνώσης που συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη τεχνολογιών εκπαίδευσης, μεθοδολογιών κατάρτισης και την ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης ηλεκτρονικής μάθησης. Η Action Synergy S.A. διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και τον συντονισμό Ευρωπαϊκών Έργων. Από την ίδρυσή της το 1986, έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. http://action.gr

Το προσωπικό της οργάνωσης Dedalus αποτελείται από οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματίες εκπαιδευτές/τριες, πολιτιστικούς μεσολαβητές/τριες και ομότιμους φορείς με αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες της Dedalus περιλαμβάνουν αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο, την εθνικότητα και άλλες μορφές διακρίσεων, τον κοινωνικό αποκλεισμό ασθενών τμημάτων του πληθυσμού, τη βία και την κακοποίηση. Η Dedalus παρέχει στους/τις ωφελούμενούς/ές της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών: πληροφόρηση και καθοδήγηση, πολιτιστική διαμεσολάβηση στην πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, κοινωνική προστασία, στέγη, συμβουλευτική και κατάρτιση. http://www.coopdedalus.it

Η Medien+bildung.com ιδρύθηκε από την Αρχή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Ρηνανίας-Παλατινάτου (LMK) τον Δεκέμβριο του 2006 ως μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ο οργανισμός ανατίθεται και χρηματοδοτείται κυρίως από το μέλος της εταιρείας LMK και έχει εντολή από το Υπουργείο Παιδείας της Ρηνανίας-Παλατινάτου (BM RLP). Το έργο της m+b.com απορρέει από την ευθύνη των κρατικών μέσων ενημέρωσης για την προστασία των ανηλίκων στα ΜΜΕ. https://medienundbildung.com/

Ο C.I.P. / Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τα αιτήματα των ανθρώπων μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνική και αστική ζωή, παρέχοντας ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν κατάρτιση που σχετίζεται με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικτυακής εκπαίδευσης), η επιχειρηματικότητα και επιχειρήσεις, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η δια βίου μάθηση. https://www.citizensinpower.org


Η Mobilizing Expertise είναι μια αποτελεσματική, σουηδική, μικρομεσαία επιχείρηση για σκανδιναβικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. Οι 5 κύριες περιοχές εργασίας μας είναι: παροχή κατάρτισης, δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων, κινητοποίηση εθελοντών στον επαγγελματισμό, διαχείριση έργων, προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ νέων και ενηλίκων. Η ομάδα μας αποτελείται από 5 ειδικούς με διαφορετικό υπόβαθρο που έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. http://mexpert.se/


Η Inercia Digital είναι μια Ανδαλουσιανή (Ισπανική), κοινωνική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2010 και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την πρακτική άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την κατάρτιση και την καινοτομία στις ψηφιακές δεξιότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, για εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και επαγγελματίες, για την αγορά εργασίας και, γενικότερα, για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. http://www.inerciadigital.com